Uw uitvaartverzorger

toon6 Toon van den Boogaard

Ik ben uw eerste aanspreekpunt voor Uitvaartverzorging Holterman.
Tevens ben ik beheerder van het uitvaartcentrum. Ik woon naast het uitvaartcentrum, zodat ik altijd gemakkelijk te bereiken ben. Daarom is het meestal geen moeite als u op rouwbezoek wilt komen, zelfs als dit in de avond of het weekend is.

In Groningen heb ik gestudeerd (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hanzehogeschool, en Godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen). Dit vormt een stevige basis voor het werk als uitvaartverzorger dat ik sinds 1998 met veel plezier beoefen.

Tevens jaren ben ik examinator bij de Stivu (Stichting Vakopleiding Uitvaartzorg) omdat ik het van groot belang vind dat ook nieuwe mensen binnen de uitvaartverzorging een opleiding van hoog niveau krijgen. Tevens blijf ik zelf graag op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

“De eigenheid die elk mens en elke familie kenmerkt mag bij een afscheid gevoeld worden. Die eigenheid zit vaak juist in heel kleine dingen.”